BAN LÃNH ĐẠO

Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành bất động sản, những sản phẩm chúng tôi mang đến khách hàng đều được sàng lọc và chọn lựa một cách kỹ lưỡng nhằm đem lại cho khách hàng những giá trị “ Thật” nhất

Bà Hoàng Thị Hà
Chủ tịch hđqt

Bà VÕ minh thư
tổng giám đốc

Ông Võ Minh Luân
Tông Giám đốc Ocean Real Sài Gòn

Bà Trần thị thu
Giám đốc Ocean real Sài Gòn

Ông lê xuân hữu
Cổ đông

Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên hđqt

Nguyễn thị linh
Giám đốc marketing