Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:
*Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày:
– Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng và các chứng từ giấy tờ kế toán khác.
– Đại diện Công ty giao dịch với Ngân hàng.
– Kiểm tra giữa sổ sách kế toán với sổ ngân hàng, sổ quỹ hằng ngày.
– Kiểm tra số dư công nợ bán hàng, mua hàng với đối chiếu công nợ hàng tuần/tháng.
– Kiểm tra số dư công nợ với CBNV Công ty.
– Thực hiện và kiểm tra các khoản chi tiêu tài chính hằng ngày của Công ty.
*Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:
– Hạch toán phân bổ chi phí, tính khấu hao, tài sản cố định, công nợ, thuế và báo cáo thuế …
– Làm báo cáo thu – chi hàng ngày, báo cáo dòng tiền hàng ngày/ tuần.
– Định kỳ báo cáo tài chính.
– Lưu trữ chứng từ sau khi đã kê khai thuế.
– Xuất hóa đơn GTGT đầu ra, xử lý hóa đơn khi có vấn đề.
– Tiếp các đoàn kiểm toán, thuế, ban kiểm soát của Công ty, giải trình số liệu cho các đoàn.
– Lập hồ sơ vay ngân hàng, lập hồ sơ liên quan đến mảng kế toán.
– Lưu trữ chứng từ nghiệp vụ khác.
*Nghiệp vụ tính hoa hồng doanh thu:
– Phối hợp với Phòng Hành chính Nhân sự kiểm tra bảng lương, Bảo hiểm xã hội.
– Phối hợp với Thư ký Kinh doanh đối chiếu giá trị sản phẩm đã hoàn tất ký hợp đồng trong tháng để phục vụ cho việc tính hoa hồng hằng tháng.
– Kết hợp với Thư ký Kinh doanh để tính hoa hồng cho Lãnh đạo/NVKD/ Khối Gián tiếp.
*Các nghiệp vụ khác:
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
-Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học chuyên kế toán
– Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, microsoft office…
– Có khả năng làm báo cáo tài chính
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản
– Thuần thục những quy định của nhà nước về quản lý tài chính, kế toán hiện hành của Công ty
– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có khả năng giao tiếp và chủ động trong công việc.

Quyền lợi
– Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, từ 8:00AM – 5:00PM. Thứ 7: 8:00 -12:00.
– Ngoài khoản lương chính, sẽ được hưởng thêm thưởng theo doanh số của phòng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh mang lại.
– Môi trường làm việc năng động, với những đống nghiệp trẻ có năng lực và tinh thần làm việc theo nhóm tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *